Adatvédelmi Nyilatkozat

A Szolgáltató, pontosan megnevezve a joautot.hu domain név alatt is működő Jó autót Autótechnika Bt. (székhely: 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 25.; cégjegyzékszám:13-06-070501; adószám: 25947292-2-13) az 5. pontban felsorolt adatokat kezeli a 4. és a 6. pontban megfogalmazott módon.

A Szolgáltató tiszteletben tartja honlapja látogatóinak és szolgáltatásait igénybe vevőknek a személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Felhasználó/Ügyfél a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kizárólag az Ügyféllel való kommunikáció létrejöttét szolgálják, promóciós anyagok küldésére a cég nem használja fel őket, illetve harmadik félnek ki nem adja azokat.

A „munkafelvételi űrlapon” és az „állapotfelmérő lapon” megadott adatok az ügyféllel való gördülékeny és egyértelmű kommunikációhoz szükségesek, illetve a szervizbe hozott gépjármű szereléséhez szükséges elengedhetetlen adatokat tartalmazzák. Az adatok semminemű összesítésre vagy egyéb felhasználásra nem kerülnek.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés a gépjármű javításához illetve a gépjárművet a szervizbe elhozott ügyféllel való kapcsolat fenntartásához, a vele való szerződés teljesítéséhez szükséges.

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Jó autót Autótechnika Bt. (2000 Szentendre, Dunakanyar körút 25.)

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatokat a Jó autót Autótechnika Bt. addig tárolja, amíg az ügyfél annak törléséről nem rendelkezik. A meglévő adatok nagyban segítik a későbbi munkavégzést, azok törlése a szerződés teljesítése után nem indokolt.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE
 • Honlap

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 • Munkalap

A munkalapon/állapotfelmérő lapon az ügyfél következő adatait rögzítjük:

 • Ügyfél neve
 • Ügyfél telefonszáma
 • Ügyfél email címe
 • Gépjármű rendszáma
 • Típusa
 • Gyártási éve
 • Alvázszáma
 • Motorkódja
 • Kapcsolatfelvételi űrlap

Az űrlapon az ügyfél nevén és email címén túl csakis önkényesen megadott adatok szerepelnek.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő stb.) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a cégnév tekintetében a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím

Jó autót Autótechnika Bt.

Cím: 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 25.

Email cím

info@joautot.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a NAIH segítségét is.

 1. EMAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

Az email címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A kapcsolatfelvétel során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató nem küld.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.